Toestand van functionele bodembiodiversiteit in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

De hoofddoelstelling van dit project is voor Vlaamse bos- en natuurbodems nagaan wat de huidige omvang en toestand is van hun functionele bodembiodiversiteit en welke effecten de fysico-chemische bodemeigenschappen en -processen (verzuring, vermesting, verdroging,…) hebben op deze biodiversiteit. Essentieel daarvoor is dat er efficiënte en robuuste methodes worden gebruikt, referentiewaarden worden ontwikkeld voor diverse habitats en bodemtypes en de spatiale en temporele (seizoenale) variatie in kaart kan worden gebracht vooraleer verklarende studies kunnen uitgevoerd worden en betrouwbare beleidsinstrumenten geïmplementeerd kunnen worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

  • Bossen en parken

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht