Pilootproject Meetnet Agrarische Soorten (MAS): broedvogels en zoogdieren (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit pilootproject wil de bestaande monitoring van vogels en haas in het agrarisch gebied versterken. Zo kunnen we betere en meer gedetailleerde trendgegevens bekomen, en inzicht verkrijgen in de effectiviteit van genomen en geplande maatregelen.
We leggen de klemtoon op beheer- of effectmonitoring in een beperkt aantal belangrijke gebieden, met als doel de haalbaarheid en opschaalbaarheid van deze monitoring in te schatten. Zo krijgen we meer inzicht in de effectiviteit van de geleverde inspanningen, zoals beheerovereenkomsten, soort(en)beschermingsprogramma’s, conditionaliteiten, (pre-)ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen, niet-productieve investeringen via het Vlaams Investeringsfonds,…
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2231/07/24

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw

Vrije trefwoorden

  • beheermonitoring
  • beheermaatregelen
  • landbouw
  • haas
  • beheer
  • monitoring
  • vogels
  • vogel