Structurele monitoring van beheerovereenkomsten

Projectdetails

Samenvatting

In het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) werden een aantal strategische doelstellingen vastgelegd die de basis vormen voor een aantal beheerovereenkomsten die landbouwers moeten stimuleren om een bijdrage te leveren tot het bereiken van milieu- en natuurdoelstellingen.
Landbouwers kunnen, op vrijwillige basis, een contract afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) waarbij ze zich ertoe verbinden om gedurende een termijn van vijf jaar één of meerdere beheerpakketten uit te voeren tegen betaling van een vooraf bepaalde vergoeding. Het doel van dit project is na te gaan of deze maatregelen hun doel bereiken en resulteren in een verbeterende biodiversiteit op het platteland.
In 2010 ontwikkelde EV INBO in samenwerking met INBO een impactindicator die de ecologische ‘winst’ (causaliteitsstudie en validatie) van de verschillende beheerovereenkomsten voor akker- en weidevogelmaatregelen kwantificeert (Strubbe et al. 2010). Via gerichte broedvogelinventarisaties in een aantal geselecteerde landbouwgebieden verspreid over Vlaanderen wordt inzicht verworven in de relatie tussen type, dichtheden en spreiding van beheermaatregelen en de aanwezigheid, dichtheden en terreingebruik van broedvogels in deze gebieden. Het meetnet bestaat uit 14 meetgebieden met een uitgesproken gradiënt aan PDPO II-maatregelen. Tijdens het broedseizoen 2010 werd dit meetnet voor het eerst volledig bemeten (nulmeting).
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/18

Thematische lijst

 • Meetnetten
 • Buitengebied
 • Broedvogels
 • Akkervogels

Vrije trefwoorden

 • weidevogels
 • jacht
 • beheermaatregelen
 • vogels
 • beheer
 • akkervogels
 • beheerevaluatie
 • beheermonitoring