Study on Invasive Alien Species – Development of risk assessments to tackle priority species and enhance prevention (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Invasieve soorten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Bestaande Europese regelgeving (EU verordening 1143/2014) is gebaseerd op lijsten van de meest invasieve soorten, onderbouwd met objectieve risicoanalyses, die de kans op introductie, vestiging, uitbreiding en impact onderzoeken. Deze lijst zal in de toekomst regelmatig geactualiseerd worden, waarbij de focus meer en meer op preventie zal komen te liggen in plaats van bestrijding. Zo zullen er meer en meer nieuwe soorten op de lijst verschijnen die nog niet in de EU gevestigd zijn. Om die verschuiving te faciliteren liet de Commissie een horizon scan uitvoeren van mogelijk problematische exoten. Dit project bouwt verder op dit werk en behelst de uitvoering van risicoanalyses voor een aantal van de geïdentificeerde soorten. De opdracht omvat concreet:

Taak 1 – Het sjabloon voor risicoanalyse actueel houden op basis van de opgedane ervaring
Taak 2 – Een lijst van soorten ontwikkelen waarvan het risico moet worden ingeschat
Taak 3 – Risicoanalyses uitwerken
Taak 4 – Informatie verzamelen over beheertechnieken, implementatiekosten en kostenefficiëntie
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/25

Vrije trefwoorden

  • invasieve
  • exoten
  • EVINBO

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Exoten (beheer)