LECAHUNT (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Lood is een toxisch zwaar metaal dat op natuurlijke wijze aanwezig is in het milieu. Jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de toxische effecten van lood, die ernstige en blijvende gevolgen kunnen hebben voor hun gezondheid, namelijk door de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel aan te tasten. Lood heeft ook voor de volwassene schadelijke effecten op lange termijn, bijvoorbeeld verhoogd risico op hoge bloeddruk en nierschade. Lood zet zich vast in het beenderstelsel waar het zich in de loop der tijd ophoopt. De grotere vernieuwing van botmassa tijdens de zwangerschap kan ertoe leiden dat het in het skelet opgenomen lood vrijkomt en dat zowel foetus als moeder dus meer worden gecontamineerd. De foetus reageert extreem gevoelig op dit zware metaal. Kleine hoeveelheden lood volstaan om de ontwikkeling van het zenuwstelsel te beïnvloeden.
De autoriteiten hebben tal van maatregelen genomen om de blootstelling van de bevolking aan lood te verminderen, zoals het gebruik van loodvrije benzine en de vervanging van loden leidingen voor drinkwater. Er bestaan ondanks alles een aantal niet-onderkende bronnen van contaminatie, zoals munitieresten in het vlees van wild. Lood is immers het meest gebruikte metaal voor het vervaardigen van munitie en hagel omwille van zijn eigenschappen (gewicht, smeedbaarheid, lage kostprijs en beschikbaarheid).
Verschillende Europese landen hebben zich gebogen over de problematiek van lood in wild:
Wat België betreft, bevestigen de analyseresultaten van lood in grof wild, verkregen in het kader van de officiële controle door het FAVV, voormelde vaststellingen van soms zeer hoge waarden. Van 2013 tot 2015 overschreed 12% de actielimiet voor lood. Grof wild, in het bijzonder reeën, herten of everzwijnen, opgegroeid in de vrije natuur of gekweekt, worden meestal geschoten met scherpe patronen, deformatiekogels en soms fragmentatiekogels. Al deze kogels bevatten lood.
Specifieke gegevens die representatief zijn voor België en de gedetailleerde analyse ervan zijn noodzakelijk als men een verbod op loden munitie wil opleggen. Het is immers niet aangetoond dat de jachtpraktijken in België overeenstemmen met die in de buurlanden. Dergelijke gegevens en hun analyse kunnen ook leiden tot een gerichte communicatie naar de meest gevoelige consumenten toe.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/1830/04/20

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer