Ondersteuning beheermonitoring ANB (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

INBO zal ANB ondersteunen bij de beheermonitoring in de door het ANB beheerde domeinen, en meer specifiek voor het onderdeel vegetatie‐opnames in proefvlakken met indicatorlijsten in de open natuurtypes. De ondersteuning kan zich situeren in de voorbereidende fase, de uitvoering of de verwerkingsfase. De hoofddoelstelling van deze ondersteuning is zelfredzame terreinbeheerders. Er wordt dus expliciet ingezet op kennisdeling door samenwerking.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum9/05/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur