Ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een Vlaamse GIS laag bodemkoolstofvoorraad

Projectdetails

Samenvatting

Op vraag van Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het Departement Omgeving stelde INBO een gebiedsdekkende kaart op van de koolstof (C-) voorraad in de bodem in Vlaanderen. Afdeling VPO bezorgde deze kaart aan het Global Soil Partnership (GSP) van de FAO, die ermee aan de slag gaat om een ‘Global Soil Organic Carbon map (GSOC) 2017’ op te maken. Voor de bossen werd de voorraad ingeschat op basis van meetgegevens die verzameld werden in de periode 1997-2002. Voor landbouwgebied waren onvoldoende gegevens beschikbaar om rechtstreeks tot een gebiedsdekkende schatting te komen, en werd een statistisch model opgesteld op basis van meetgegevens afkomstig van verschillende gefragmenteerde onderzoeken uit Vlaanderen en Wallonië (Meersmans, 2008, 2011). Op basis van dit model kon de C-voorraad in landbouwgronden in Vlaanderen geschat worden. De GSOC kaart synthetiseert de huidige kennis over de omvang van de koolstofvoorraden in de bodem en geeft ook een schatting van de onzekerheden. Bedoeling is om deze kaart in de toekomst aan de hand van nieuwe metingen te valideren, verder te verfijnen en zo de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum18/12/1731/12/19

Thematische lijst

  • Klimaat
  • Ruimte