Ondersteuning soortbeschermingsprogramma (SBP) vleermuizen

Projectdetails

Samenvatting

Het voorgestelde project geeft ondersteuning aan het Soortenbeschermingsplan (SBP) Vleermuizen. Hoofddoelen daarin zijn (1) het duurzaam beschermen van locaties waar grote concentraties vleermuizen overwinteren, (2) het bereikbaar maken (connectiviteit) van de omgeving, (3) de leefgebieden in kaart brengen.

Binnen het project zullen we samen met ANB methoden ontwikkelen voor een doordachte en wetenschappelijk onderbouwde opmaak van zoneringsplannen voor overwinteringsobjecten. Er zullen ook modellen ontworpen worden voor landschapsplanning en ontsnippering voor vleermuizen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Natuur & maatschappij