Ondersteuning soortenbeschermingsprogramma (SBP) zomertortel

Projectdetails

Samenvatting

Het Soortenbesluit van 15 mei 2009 voorziet de mogelijkheid om een
soortenbeschermingsprogramma (SBP) op te stellen. De maatregelen in zo’n programma zorgen ervoor dat een of meerdere specifieke soorten in Vlaanderen het goed stellen. In Vlaanderen zijn vandaag 26 officiële soortenbeschermingsprogramma’s van kracht en het SBP zomertortel is er daar een van. Kennisvergroting rond de ecologie, levenswijze en populatiegroottes in Vlaanderen krijgt de nodige aandacht in dit SBP. INBO ondersteunt volgende acties uit het SBP:
Actie 2.6 : Evalueren van de effectiviteit van de maatregelen ter verbetering van het foerageergebied van zomertortel.
Actie 3.1: Kennisvergroting met betrekking tot biotoopvoorkeuren en het dieet van zomertortel.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/05/231/05/26

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • beheer
  • natura2000
  • SBP
  • avifauna