Onderzoek naar polluenten in prooiorganismen voor soortbeschermingsprogramma (SBP) otter

Projectdetails

Samenvatting

We kijken op niveau Vlaanderen hoe sterk de daling is van de polluentendruk op otter in vergelijking met de data van 20 jaar geleden, en of dit heeft bijgedragen tot het voorzichtige herstel van otter.
Op gebiedsniveau onderzoeken we hoe de polluentconcentraties variëren tussen foerageerhabitats binnen één gebied, en hoe dat het soortherstel en de te nemen maatregelen beïnvloeden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2330/09/28

Vrije trefwoorden

  • vis
  • otter
  • SBP
  • polluenten
  • soortbeschermingsprogramma

Thematische Lijst 2020

  • Water