De effecten van predatie op grondbroedende akker- en weidevogels en hoe negatieve effecten te remediëren

Projectdetails

Samenvatting

Grondbroedende akker- en weidevogels kennen een aanhoudende neerwaartse populatietrend. Daar waar in hoofdzaak de intensificatie van de landbouw aan de basis ligt van deze achteruitgang, zijn deze soorten kwetsbaar voor predatie en kunnen de effecten hiervan mogelijks bijdragen aan de verdere achteruitgang.
Er is nood aan oriënterend onderzoek omdat:
- meerdere predatorsoorten betrokken zijn
- een reductie in predatie door een predator gecompenseerd kan worden door andere predatoren
- predatiegevoeligheid verschilt tussen de levensstadia van de prooisoorten
- verschillende wetgeving een impact heeft op de inzetbaarheid van mogelijke maatregelen.
In dat onderzoek kan richting worden gegeven aan mogelijke toekomstige projectvoorstellen waarin de toepasbaarheid en de effecten van bepaalde maatregelen getest kunnen worden.
Om deze projectvoorstellen op korte termijn in de praktijk te brengen, starten we in dit project met een T0-monitoring, waarbij we de oorspronkelijke toestand in kaart brengen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum15/12/2231/12/24

Vrije trefwoorden

  • fauna
  • vogel
  • avifauna

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer