FORWARDS (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

FORWARDS is erop gericht om een ‘ForestWard Observatory’ te ontwikkelen en dit observatorium te testen en implementeren zodat
(a) zo goed als real time gedetailleerde info over de kwetsbaarheid van Europese bossen voor klimaatverandering wordt weergegeven met inbegrip van alle verstoringen,
(b) voorzien wordt in wetenschappelijk onderbouwde kennis voor klimaatslim bosbeheer en passende herstelmaatregelen en
(c ) een netwerk wordt uitgebouwd van restauratie- en demo-pilots waarbij stakeholders en het brede publiek actief betrokken zijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat

Vrije trefwoorden

  • monitoring
  • bos
  • EVINBO
  • klimaat