Marternetwerk: verspreiding en ecologie middelgrote roofdieren in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

De focus van het Marternetwerk ligt op marterachtigen, maar met uitbreiding ook op andere carnivoren (inheemse en uitheemse) in Vlaanderen. Dit project omvat het samenbrengen van verspreidingsgegevens van roofdiersoorten (via terreincontroles van opmerkelijke waarnemingen en via meldingen van verkeersslachtoffers), het inzamelen van verkeersslachtoffers en het uitvoeren van ecologische autopsies op de ingezamelde dieren. De output van dit project vormt onder andere de basis voor de EU-rapportering voor otter, wilde kat, boommarter en bunzing, en voor antwoorden op tal van (advies-)vragen en maatschappelijke aandachtspunten omtrent deze soorten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum8/11/9031/12/29

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • marter
  • marterachtigen
  • carnivoren
  • roofdieren

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Marternetwerk
  • Fauna