DOCTORAAT YANO TRUYERS - Socio-ecologische sleutelsoorten: de verkenning van een nieuw concept

Projectdetails

Samenvatting

De theorie van sleutelsoorten (keystone species) weet ons te vertellen dat bepaalde organismen meer invloed uitoefenen op het ecosysteem dan men in eerste instantie zou denken. Een verandering of het verdwijnen van deze soort heeft drastische gevolgen voor het gehele ecosysteem. Recente denkwijzen kijken echter verder dan de gangbare tweedeling tussen mens en natuur. Zo zou het socio-ecologisch systeemdenken kunnen helpen om verder te kijken dan enkel het ecologisch, cultureel of economisch belang van een (sleutel)soort. Afgezien van het feit dat dit holistisch perspectief kan dienen als een middel voor natuurbehoud, kan de interesse in een soort ook een aanleiding zijn om meer te leren over het systeem waarvan dit organisme, en wij als mens, deel uitmaken.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/2130/11/25

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Natuur & maatschappij