Thema klimaatwijziging en bosbeheer

Projectdetails

Samenvatting

Dit project wil de kennis over de invloed van klimaatverandering op bosecosystemen up-to-date houden om onderbouwd te kunnen adviseren over klimaatadaptief bosbeheer en -beleid. Dit via het bijhouden en ontsluiten van wetenschappelijke literatuur en, in de mate van het mogelijke, het opdoen van praktijkervaringen over de gevolgen van klimaatverandering op bossen en over de ontwikkelingen bij aangepast beheer. Het doel is de ontwikkeling van een kader voor toekomstig bosonderzoek aan het INBO.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum9/01/171/01/25

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat

Thematische lijst

  • Klimaat
  • Beheer van bos
  • Beleid
  • Eiken- en beukenbossen