T0-monitoring mitigerende herstelmaatregelen Kempense Kleiputten (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In het kader van haar milieuvergunning moet een bedrijf in de omgeving - behalve brongerichte maatregelen - effectgerichte maatregelen en herstelmaatregelen uitvoeren om de effecten van verzurende uitstoot op de SBZ Kempense Kleiputten te neutraliseren. Deze opdracht betreft het voorbereiden en uitvoeren van een eerste meetronde in het kader van een monitoring waarmee kan nagegaan worden of de te nemen mitigerende herstelmaatregelen voldoende zijn om de effecten van verzuring op de habitats en soorten tegen te gaan.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1731/01/19

Thematische lijst

  • Verzuring
  • N2000 gebieden

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht
  • Data & Infrastructuur