TOPGULL - monitoring grote meeuwen (SWO)

Projectdetails

Samenvatting

INBO verzorgt de basismonitoring van grote meeuwen om jaarlijks een schatting te kunnen maken van de populatiegrootte van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Dit gebeurt door jaarlijkse tellingen van grondbroedende meeuwen en een roulerend systeem van tellingen van grotere kolonies van dakbroedende meeuwen door betreding ofwel tellingen met een drone. Verder worden gegevens betrokken van het meeuweninterventieteam Oostende en meldingen bij kustgemeentes.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/221/04/31

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • avifauna
  • monitoring
  • EVINBO