Naar een wetenschappelijke accreditatie van de gegevensinzameling

Projectdetails

Samenvatting

Het empirisch onderzoek moet reproduceerbaar zijn. Ook het beleid en andere eindgebruikers wensen meer en meer garanties over de kwaliteit van de gegevens. Hiertoe is een traceerbare aanpak nodig over de volledige cyclus van de gegevensinzameling: de voorbereiding van het veldbezoek, de bemonstering op het terrein, het transport naar het laboratorium, de analyse in het labo van de veldgegevens, de archivering van de resultaten en onderzoeksstalen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • ontwerp
  • accreditatie
  • gegevensinzameling
  • kwaliteitszorg
  • onderzoekscyclus