ProMulan

Projectdetails

Samenvatting

INBO heeft binnen PECS (Programme on Ecosystem Change and Society - https://pecs-science.org/) een werkgroep “beschermde multifunctionele landschappen” opgericht. Deze zal onderzoekers samenbrengen die werken met \beschermde multifunctionele landschappen\, zoals de pas geïnitieerde Landschapsparken in Vlaanderen.

Landschapsparken zijn belangrijke spelers op het gebied van plattelandsontwikkeling, duurzame landbouw, bescherming van de biodiversiteit en natuureducatie.

Samen met onderzoekers van negen andere instituten uit Europa en Japan gaat INBO een aantal gemeenschappelijke thema’s onderzoeken over het bestuur en duurzaam beheer van landschapsparken. Voor het onderzoek zullen we een achttal parken met verschillende socio-politieke contexten selecteren, waaronder ook de pas geïnitieerde Landschapsparken in Vlaanderen. Aan de hand van interviews met betrokken actoren zullen we, onder meer, co-creatieve strategieën identificeren om fricties tussen bescherming en gebruik te mitigeren.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum23/03/2231/03/24

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij

Vrije trefwoorden

  • landschappen,