Actualisatie gedetailleerde biologische waarderingskaart voor de stad Gent (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het betreft de actualisatie van de BWK-Gent door de toestand van 2019/2020 gebiedsdekkend in kaart te brengen volgens de geldende typologie van de BWK-Gent. Aangezien de BWK-Gent ook gebruikt wordt als monitoringsinstrument, doen we eerst een voorstel om de methodiek verder te verfijnen en in detail te beschrijven (met maximaal behoud van vroeger toegepaste methodes), zodat ook op langere termijn de BWK-Gent en afgeleide producten als monitoringsinstrument gebruikt kunnen worden. Wat betreft de actualisatie van de BWK-Gent, stellen we een combinatie van orthofotointerpretatie, remote sensing technieken en terreininventarisaties voor. Op die manier kan op een kostenefficiënte manier worden gefocust op de biologisch meest waardevolle zones, zonder daarbij evoluties in de minder waardevolle gebieden over het hoofd te zien. Tot slot zullen we de nieuwe karteringen beknopt samenvatten en de meest relevante patronen en evoluties in de vegetaties op een beleidsrelevante manier synthetiseren.
Het is te verwachten dat heel wat vegetaties en landgebruiksklassen ongewijzigd zijn in de laatste 5 jaar. Omwille van een tijdsefficiënte inzet van de personeelsmiddelen, zullen niet alle polygonen in het veld gecontroleerd worden. We voorzien daarom eerst enkele initiële desktop controles op basis van orthofotointerpretatie en remote sensing technieken.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum12/08/1931/12/21

Thematische lijst

  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart