Actualisatie indicatoren kritische lasten (statische massabalans)

Projectdetails

Samenvatting

Dit project heeft als finaliteit de update van de twee milieu-indicatoren “overschrijding kritische lasten verzuring en vermesting” die door het MIRA team van VMM wordt gecommuniceerd via www.milieurapport.be.
Een kritische last is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis – op lange termijn verandering optreedt in het ecosysteem. De huidige indicatoren vertrekken van kritische lasten die in 2001 bepaald werden via de eenvoudige massa balans methode (SMB, http://www.icpmapping.org/Mapping_Manual). Door beschikbaarheid van nieuwe data en inzichten dring zich een update op.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/19

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Bodem & lucht

Thematische lijst

  • Vermesting
  • Verzuring

Vrije trefwoorden

  • indicatoren