Snelle inzet van (e)DNA en barcoding technieken bij screening van (potentieel) invasieve exoten

Projectdetails

Samenvatting

De opvolging van de toestand van (potentieel) invasieve exoten via een surveillancesysteem (surveillance = alle acties die gericht zijn op het opsporen van voorheen onbekende locaties van uitheemse soorten) door INBO is een combinatie van passieve, generieke surveillance (gebiedsdekkend maar weinig gericht) en een specifieke, actieve surveillance gericht op risicogebieden (vb. beschermde natuurgebieden, risicogebieden op introductie), afgestemd op specifieke soorten of met specifieke belangengroepen. Innovatieve technieken zoals environmental DNA (eDNA) en metabarcoding zijn hiervoor essentieel. Onder dit project valt de inzet van eDNA en (meta)barcoding voor ad hoc toepassing in het kader van de detectie, surveillance of identificatie van (potentieel) invasieve soorten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Water

Thematische lijst

  • Exoten (beheer)