Toepassing van marterbunkers als schademitigerend instrument en de acceptatie ervan door steenmarters

Projectdetails

Samenvatting

Bij de overlast door steenmarter kan het gebruik van zolders (ruimtes in woonhuizen) als rustplaats of nestplaats zeer grote impact hebben op de schadelijder. Door het ontoegankelijk maken van de zolder wordt het probleem van één specifieke schadelijder verholpen, maar bestaat het risico op het verleggen van het probleem naar een andere buurtbewoner. Het aanbieden van alternatieve schuilplaatsen die aantrekkelijker zijn als nestplaats dan de bestaande nestplaatsen in woningen zou aan dit probleem kunnen verhelpen. Belangrijk voor de toepassing van deze maatregel in de toekomst is na te gaan (1) hoe deze piste in de praktijk kan worden toegepast bij concrete gevallen van overlast door steenmarters en (2) in welke mate deze steenmarters vervolgens gebruik maken van de hun aangeboden alternatieve schuilplaatsen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/17

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Beheer van fauna