Golfbelasting in de Beneden-Zeeschelde – thv Galgeschoor (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Inschatting van de ecologische gevolgen op het Galgenschoor veroorzaakt door extra golfbelasting tengevolge van het openen van de Deurganckdoksluis.
1. Wat is het relatieve belang van wind- en scheepsgolven op het Galgenschoor?(WL)
2. Wat is de bijdrage van golven in de morfodynamiek van ecotopen?(WL-INBO)
3. Wat is de rol van vegetatie in het dempen van golfbelasting op de oevers (ECOBE-INBO)
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/151/07/18

Thematische lijst

  • Schelde
  • Zoet-Zout overgangen

Vrije trefwoorden

  • EVINBO