Waar kwamen er historisch bossen en houtkanten voor? (FOREDGEMAP) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Onder regie van Onroerend Erfgoed voeren we een analyse uit van historische kaarten om te bepalen waar en wanneer in Vlaanderen boscomplexen voorkwamen en waar en wanneer hagen, houtkanten en bomenrijen beeldbepalend waren. Het resultaat van deze analyse is kaartmateriaal (GIS-data) dat aangeeft waar bossen en hagen, houtkanten en bomenrijen cultuurhistorisch aanwezig waren of nog steeds zijn, en waar dat niet zo is. Op basis hiervan kan Onroerend Erfgoed bepalen waar bossen, hagen, houtkanten en bomenrijen cultuurhistorisch op hun plaats zijn en uitbreiding of herstel wenselijk zijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum3/04/2331/12/24

Vrije trefwoorden

  • bos
  • landschapsgebruik
  • bomen
  • hagen
  • landgebruiksveranderingen

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Natuur & maatschappij