Projectdetails

Samenvatting

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal te halen, is het noodzakelijk om de netto uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden. Naast verminderde uitstoot zal ook actieve CO2-vastlegging nodig zijn, die tegelijk ook zorgt voor behoud van biodiversiteit.
WILDCARD zal, voor het eerst in Europa, de potentiële impact beoordelen van zowel natuurlijke verbossing van verlaten landbouwgrond als van ‘set-aside’-strategieën in bestaande bossen op ‘in situ’ koolstofvastlegging en biodiversiteit en dat op meerdere ruimtelijke en temporele schalen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/02/2431/01/28

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Bodem & lucht
  • Klimaat

Vrije trefwoorden

  • bodem
  • bos
  • EVINBO
  • beheer