Wilddetectiessyteem N76 (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Omwille van het grote aantal aanrijdingen van wild op de N76 tussen Oudsbergen en Genk werd door het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg in het voorjaar van 2021 aan beide zijden van de N76 een raster geplaatst om te voorkomen dat grote zoogdieren de weg oversteken. Dit raster verhindert aanrijdingen op de weg, maar zonder doorgangen die toelaten dat zoogdieren veilig oversteken werkt dit zeer versnipperend. In afwachting van een duurzame faunaverbinding die gepland staat via het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO), wordt in 2022 een wilddetectieysysteem (WDS) voorzien.

INBO zal via cameravallen en log-gegevens van het WDS nagaan of het WDS goed functioneert. Aan de hand van van deze gegevens kunnen we bepalen of en wanneer het WDS geactiveerd wordt als er geen dieren passeren of wanneer dieren oversteken zonder activatie van het WDS. De monitoringsopdracht start in 2022 en eindigt eind 2025.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/221/10/25

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • zoogdieren
  • cameraval
  • fauna
  • wild