Winterbeek II - Uitvoering van monsternemingen en analyses in biota voor de opvolging van de saneringswerken op de Winterbeek (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Vanaf 2017 voert de Vlaamse overheid in samenwerking met Tessenderlo Chemie NV saneringswerken uit in en langs de Winterbeek. Het doel hiervan is de realisatie van een propere Winterbeek met nieuwe kansen voor natuur en landbouw in het valleigebied en een veilige leefomgeving voor de bewoners en recreanten. De saneringswerken worden gespreid over een periode van meerdere jaren, waarbij jaarlijks één deeltraject wordt afgegraven. Meer informatie rond de saneringswerken op de Winterbeek is terug te vinden op http://www.winterbeek.be/.

Door de hoge concentraties van zware metalen en kwik in de waterbodem van de winterbeek, bestaat de kans dat deze stoffen in grote hoeveelheden vrijkomen tijdens het uitvoeren van de saneringswerken. Het is daarom noodzakelijk dat effecten van de sanering op de waterkwaliteit goed worden opgevolgd.
Zowel voor de saneringswerken als tijdens en na de werken volgt de VMM intensief de waterkwaliteit op van de betreffende waterlopen, nl. Winterbeek, Grote beek, Hulpe en Zwart water.

Ondertussen werden reeds twee van de vier deeltrajecten van de Winterbeek volledig gesaneerd. In 2020 wordt ook het derde deeltraject geruimd. Het doel van de huidige studie is om de metingen uit de T0-situatie te herhalen, en om te kijken of er reeds effecten van de sanering merkbaar zijn op de accumulatie van zware metalen in biota uit de Winterbeek. De studie omvat het uitvoeren van monsternemingen en analyses van zware metalen in biota op de Winterbeek in het voorjaar van 2021, de rapportage van de bekomen meetresultaten en een vergelijking met de resultaten van de T0-toestand.

StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Thematische Lijst 2020

  • Water

Vrije trefwoorden

  • vis