10 jaar monitoring op het Groot Buitenschoor

Ingrid Verbessem, Tom Ysebaert, Erika Van den Bergh, Nico De Regge, Jan Soors, Eckhart Kuijken

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2192 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit rapport worden de gegevens van 10 jaar monitoring op het Groot Buitenschoor geanalyseerd. Bodemdieren (macrobenthos) werden geanalyseerd met als doel zowel de ruimtelijke als de temporele patronen in biomassa en densiteit te beschrijven. Ook de relaties tussen beide factoren en een aantal abiotische parameters (sedimentsamenstelling,hoogteligging) werden onderzocht. Microverontreinigingen in het sediment werden voor een aantal jaren geanalyseerd. De evolutie van de schorvegetatie werd nagegaan door twee vegetatiekarteringen te vergelijken, seizoenale en meerjarige trends in het aantalsverloop van watervogels werden onderzocht en gerelateerd aan het voorkomen van het benthos. Tot slot werd ook getracht om de impact van de constructie en exploitatie van de Noordzee containerterminal te evalueren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Aantal pagina’s193
  ISBN van geprinte versie90-403-0168-9
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamRapporten van het instituut voor natuurbehoud
  Nr.10

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beleid

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • brakke slikken
  • B005-dierkunde
  • macrobenthos
  • watervogels

  Taxonomische lijst

  • eendvogels (Anseriformes)
  • overwinterende eenden
  • macro-invertebraten
  • steltloperachtigen (Charadriiformes)

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid
  • beheermonitoring
  • Natura 2000
  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • vogelrichtlijn (VRL)
  • Vlaams beschermde natuur

  Dit citeren