A general purpose genotype in an ancient asexual

K Van Doninck, I Schön, Luc De Bruyn, K Martens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1210 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'A general purpose genotype in an ancient asexual'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie