A marine biological valuation map for the Belgian part of the North Sea

S Derous, E Verfaillie, V. R. M Van Lancker, Wouter Courtens, Eric Stienen, K Hostens, I Moulaert, H Hillewaert, J Mees, K Deneudt, P Deckers, D Cuvelier, M Vincx, S Degraer

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport niet door INBO uitgegeven

    47 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'A marine biological valuation map for the Belgian part of the North Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen