A New Entoloma Species with Tibiiform Cheilocystidia, Entoloma Moliniophilum N.SP.

Machiel Noordeloos, Ruben Walleyn, Annemieke Verbeken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1714 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftSterbeeckia
  Volume21/22
  Pagina's (van-tot)64-66
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Dit citeren