A novel telecoupling framework to assess social relations across spatial scales for ecosystem services research

Berta Martín-López, María R. Felipe-Lucia, Elena M. Bennett, Albert Norström, Garry Peterson, Tobias Plieninger, Christina C. Hicks, Francis Turkelboom, Marina García-Llorente, Sander Jacobs, Sandra Lavorel, Bruno Locatelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of environmental management
Volume241
Pagina's (van-tot)251-263
Aantal pagina’s13
ISSN0301-4797
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul-2019

Thematische lijst

  • Milieu

Dit citeren