A preliminary field trial to compare control techniques for invasive Berberis aquifolium in Belgian coastal dunes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'A preliminary field trial to compare control techniques for invasive Berberis aquifolium in Belgian coastal dunes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie