A risk screening of potentially invasive plant species in European-Atlantic coastal dune habitats

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

188 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s16
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

 • Invasieve soorten
 • Beschermde natuur

Thematische lijst

 • Exoten (beheer)
 • Biotopen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B270-plantenecologie

Taxonomische lijst

 • planten (Plantae)

Beleidsmatig

 • exotenverordening (EU)
 • Natura 2000
 • Habitatrichtlijn (HRL)

Geografische lijst

 • kust

Technologisch

 • modellering

Dit citeren