A science-based approach to tackle invasive alien species in Belgium – the role of the ISEIA protocol and the Harmonia information system as decision support tools

Sonia Vanderhoeven, Tim Adriaens, Bram D'hondt, Hans Van Gossum, Maurits Vandegehuchte, Hugo Verreycken, Julien Cigar, Etienne Branquart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  358 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'A science-based approach to tackle invasive alien species in Belgium – the role of the ISEIA protocol and the Harmonia information system as decision support tools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen