A science-based approach to tackle invasive alien species in Belgium – the role of the ISEIA protocol and the Harmonia information system as decision support tools

Sonia Vanderhoeven, Tim Adriaens, Bram D'hondt, Hans Van Gossum, Maurits Vandegehuchte, Hugo Verreycken, Julien Cigar, Etienne Branquart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1055 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'A science-based approach to tackle invasive alien species in Belgium – the role of the ISEIA protocol and the Harmonia information system as decision support tools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen