A technical guide to develop a statistically valid fish-based index in compliance with the water framework directive: an evaluation for Turkish freshwaters

Mehmet Ergönül l, Jan Breine, Erika Van den Bergh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1745 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s17
ISSN2008-6970
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - nov-2018

Thematische lijst

  • Beleid
  • Milieu

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid
  • indicatoren

Geografische lijst

  • Azië

Technologisch

  • modellering
  • veldwerk (observatie en staalname)

Dit citeren