Aandeel Natura 2000-habitat in Vogel- en Habitatrichtlijngebieden beheerd in functie van het behalen van de instandhoudingsdoelen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  623 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het instandhouden van Natura 2000-habitat vraagt een specifiek natuur- of bosbeheer. De regionale landschappen zien het als een van hun taken om privé-eigenaars en lokale besturen hierin te ondersteunen. In dit advies berekent het INBO per regionaal landschap en per provincie het actueel aandeel Natura 2000-habitat binnen de Speciale Beschermingszones waarop al dan niet een beheer gevoerd wordt gericht op het behalen van de instandhoudingsdoelen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-mei-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3428

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid

  Dit citeren