Aanvullend advies betreffende de effecten van bekalken en/of rooien van 76 hoogstammige wilgen langs het kanaal Roeselare-Leie te Ingelmunster

Arthur De Haeck (Hoofdauteur), Bruno De Vos, Suzanna Lettens, Maud Raman, Pierre Van Peteghem

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1748 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het advies INBO.A.2010.260 ‘Advies betreffende de effecten van bekalken en/of rooien van 76 hoogstammige wilgen langs het kanaal Roeselare-Leie te Ingelmunster’ wordt gesteld dat op basis van de beschikbare info de watermerkziekte niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Om zekerheid te bekomen zijn dwarsdoorsnedes van aangetaste levende takken nodig. Mogelijk zijn er andere (mede-) oorzaken van de boomsterfte (grondwerken, maaischade, andere aantastingen). In dit advies wordt nagegaan of de bomen drager zijn van de watermerkziekte.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-sep-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2489

  Thematische lijst

  • Bosbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Beheer
  • Beheer van bos

  Dit citeren