Aanvullend advies bij de berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2013-2015

Thomas Scheppers (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  186 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De jacht op patrijs mag alleen worden uitgeoefend binnen een erkende wildbeheereenheid (WBE) en indien aan twee voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden heeft betrekking op het aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte in de betreffende WBE. In het advies INBO.A.3469 berekende het INBO voor de periode 2013-2015 het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid. Bij de opmaak van dat advies waren de wildrapporten van vijf WBE’s nog niet beschikbaar in het e-loket. In dit advies wordt voor deze WBE’s het aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte berekend.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 27-sep-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3488

  Thematische lijst

  • Jacht (soortenbeleid)
  • Jacht (beheer van fauna)
  • Soortenbeleid
  • Jacht (maatschappij)
  • Beheer
  • Beheer van fauna
  • Beleid
  • Maatschappij
  • Wild (jacht)

  Dit citeren