Aanvullend advies in het kader van het voorbereidend onderzoek van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zwinstreek

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1125 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het voorgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zwinstreek’ zit in de uitvoerende fase van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur voor de regio Kust-Polders-Westhoek. Het plan moet uitvoering geven aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en aan de geplande uitbreiding van het Zwin. In een toelichtingennota werden de gewenste ontwikkelingsperspectieven besproken en de hiervoor passende bestemmingen voorgesteld en gemotiveerd. Dit advies heeft als doel de motivatie zoals vermeld in de toelichtingennota aan te vullen en nog een aantal aanpassingen aan de voorgestelde bestemmingen voor te stellen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-jun-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2338

  Thematische lijst

  • Buitengebied
  • Beleid
  • Ruimte
  • Estuaria
  • Soorten en biotopen
  • Biotopen

  Dit citeren