Aanvullend advies oeverzwaluwwanden site Callemoeie te Nazareth

Maud Raman (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  4361 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij de beëindiging van de exploitatie van de site Callemoeie-Papelenvijver als monostortplaats voor baggerspecie wordt de site ingericht. In het inrichtingsplan worden twee oeverzwaluwwanden voorzien. Hiervoor zou zand van Sint-Joris-Beernem gebruikt kunnen worden. Te Sint-Joris-Beernem zijn boringen uitgevoerd. Voor de verschillende bodemstalen werd de samenstelling en korrelverdeling bepaald. In dit advies wordt bekeken of op basis van de gegevens van de bodemstalen nagegaan worden of dit zand bruikbaar is voor de aanleg van een oeverzwaluwwand?
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-mrt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2222

  Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Vogels
  • Broedvogels
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Fauna
  • Beheer van natuur

  Dit citeren