Aanvullend advies over de ecologische randvoorwaarden voor broedgebieden van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw

Eric Stienen (Hoofdauteur), Marc Pollet

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1772 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij het opstellen van de gewestelijke instandhoudingsdoelen was er een vrij grote kolonie van kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen in Zeebrugge, op ongebruikte haventerreinen. De grootte van de kolonie grote meeuwen is in de laatste jaren sterk afgenomen, gedeeltelijk door uitbreiding van de havenactiviteiten en gedeeltelijk door predatie door vossen. In 2016 lag het aantal broedparen van kleine mantelmeeuw onder de gewestelijke instandhoudingsdoelstelling van 1920 paren. Dit advies geeft aan welke broedoppervlakte vereist is om de twee populaties duurzaam in stand te houden en waar die gevonden kan worden, gegeven de ecologische randvoorwaarden. Dit alles wordt in een brede geografische en maatschappelijke context geplaatst.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3449

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Ruimte
  • Beleid
  • Kust en Estuaria
  • Vogels
  • Broedvogels

  Dit citeren