Aanvullend advies over de hydrologische impact van de grondwaterwinning te Balen-Nete

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1397 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In een eerder advies van het INBO over de hydrologische impact van de grondwaterwinning Balen-Nete, was onduidelijkheid over de verschillen in stijghoogten in de piezometers met de peilhoogten aan maaiveld. In dit advies wordt hiervoor een verklaring gegeven en wordt nagegaan of dit fenomeen van betekenis is op voorgaande conclusies.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 3-feb-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3065

  Thematische lijst

  • Verdroging
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid

  Dit citeren