Aanvullende gegevens over het natuurgebied Torfbroek

Niko Boone (Hoofdauteur), Luc Denys, Maarten Hens, Jo Packet, Jan Wouters, Piet De Becker

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  4401 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Zand in Vlaams-Brabant zijn diverse ontginningsgebieden onderzocht op hun mogelijkheden tot behoud, uitbreiding of schrapping. In een eerder INBO advies werden voor de verschillende ontginningsgebieden mogelijke ecohydrologische effecten op speciale beschermingszones en natuurgebieden, waaronder het natuurreservaat Het Torfbroek, nagegaan. In dit advies worden de in het Torfbroek gemeten afwijkende waarden in grondwatersamenstelling vergeleken met de situatie in aangrenzende gebieden. Daarnaast wordt de waarde van het Torfbroek beschreven voor het voorkomen van een aantal vegetaties en soorten in Vlaanderen en wordt aangegeven wat de invloed is van aanrijking van het grondwater met c
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-mrt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2200

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Milieu
  • Grondwater
  • Habitats
  • Verontreiniging
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Insecten
  • Beheer van water
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora

  Dit citeren