Aanvulling van de digitale bodemkaart met de bodemkartering van de militaire domeinen Kamp van Brasschaat (Groot en Klein Schietveld), Kamp van Beverlo (Leopoldsburg) en vliegveld van Kleine-Brogel.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2653 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Vlaanderen telt ongeveer 15000 ha aan militaire domeinen waarvan de bodems niet gekarteerd werden ten tijde van de opmaak van de Belgische bodemkaart. Nadien werd er voor drie militaire domeinen: Kamp van Beverlo, Kamp van Brasschaat en Kleine-Brogel door het Centrum voor de Afwerking van de Bodemkaart van het Noorden van het Land onder leiding van Prof. E. Van Ranst (UGent) een kartering uitgevoerd op 8 bodemkaartbladen die aan het INBO als scans ter beschikking werden gesteld.
  Binnen dit project werden deze scans gegeorefereerd en de gekarteerde bodempolygonen gedigitaliseerd ter verdere aanvulling van de digitale bodemkaart. Onderhavig rapport beschrijft dit volledige proces, de methode en het resultaat.
  Tevens wordt algemene informatie gegeven omtrent de verscheidenheid aan bodemtypes binnen elk van deze militaire domeinen.
  Door dit project werd de gekarteerde oppervlakte van de Belgische bodemkaart aangevuld met 6194 ha militair domein. Dit is ca 41% van de hiaten op de bodemkaart door militaire zones in Vlaanderen. Daardoor zijn de twee grootste militaire domeinen Kamp van Beverlo en Kamp van Brasschaat letterlijk en figuurlijk op de (bodem)kaart gezet en kan deze informatie gebruikt worden voor ecologisch onderzoek enerzijds en bos- en natuurbeheer anderzijds binnen een NATURA 2000 context.

  De aangevulde bodemkaart wordt via de online Databank Ondergrond Vlaanderen vrij ter beschikking gesteld.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s23
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-dec-2014

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2014.6174759

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Ruimte
  • Beheer

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B410-bodembeheer

  Beleidsmatig

  • bodembescherming
  • ruimtelijk beleid
  • beleidsgerichte meetnetten

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Vrije trefwoorden

  • bodemkartering
  • Belgische bodemkaart

  Dit citeren