Aanvullingen en correcties bij de Vlaamse checklist mossen (hauwmossen, levermossen, bladmossen)

Dirk De Beer, Wouter Van Landuyt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1400 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de meest recente checklist van de mossen van België, die dateert van 2007, werd voor het eerst vermeld in welk gewest ze voorkomen. Voor wat betreft Vlaanderen werd deze lijst kritisch doorgenomen. 32 soorten zijn toegevoegd omdat ze ofwel ontdekt zijn na de publicatie van de checklist, ofwel omdat ze per vergissing niet waren opgenomen in de checklist. 27 soorten zijn geschrapt wegens het ontbreken van bewijsmateriaal of omdat het gaat om foute determinaties. De aangepaste checklist in bijlage is aangevuld met een zeldzaamheidsaanduiding en de Rode Lijst-status van deze soorten in Vlaanderen.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftDumortiera
Volume115
Pagina's (van-tot)3-27
ISSN0251-1134
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Thematische lijst

  • Flora

Taxonomische lijst

  • mossen (Bryophyta)

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Dit citeren