Aanwezigheid van habitattype 7140 (overgangs- en trilveen) in de Vallei van de Bosbeek

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  292 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van een LIFE-project in de Vallei van de Bosbeek is een herstelactie voor het Natura2000 habitattype ‘7140 overgangs- en trilveen’ gepland. Dit advies gaat na of het habitattype voorkomt in de Vallei van de Bosbeek en of er potenties zijn voor het herstel ervan.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 31-mrt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2250

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Heiden en hoogveen
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren