Accurate detection and quantification of seasonal abundance of American bullfrog (Lithobates catesbeianus) using ddPCR eDNA assays

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

892 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Accurate detection and quantification of seasonal abundance of American bullfrog (Lithobates catesbeianus) using ddPCR eDNA assays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie