Achtergrondrapport van het soortenbeschermingsprogramma voor grote modderkruiper (Misgurnus fossilis Linnaeus 1758) in Vlaanderen (2021-2025)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

537 Downloads (Pure)

Uittreksel

De grote modderkruiper is nauwelijks nog aanwezig en zo goed als onbekend bij het grote publiek. Deze in Vlaanderen nu kritisch bedreigde vis is enkel nog gekend van een aantal locaties in een drietal kerngebieden, en een aantal moerassen en grachten. De soort heeft vooral sinds de jaren 1950 fors te lijden gehad onder een sterk wijzigend waterlandschapen én recenter onder een wijzigend klimaat wat voor een verdere uitdroging zorgt. Grote modderkruiper is een ‘flagship species’ voor het huidige waterbeleid (o.a. Blue deal). Het soortbeschermingsprogramma wil het tij doen keren.
In de eerste plaats willen we dit bereiken door de relictpopulaties veilig te stellen en te versterken. Er is ook een kweekprogramma opgestart om de lokale populaties van vers bloed te voorzien. Er zijn 50 prioritaire leefgebieden geselecteerd waar de kans op succes bij herintroductie het hoogst is. E zijn ook inspanningen nodig in de verbindingsgebieden waar zich voornamelijk secundair habitat in een landbouwsetting bevindt. Ten slotte moet ook de verdere verspreiding van de uitheemse Noord-Aziatische modderkruiper worden tegengegaan, wegens concurrentie en hybridisatie een acute bedreiging.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s413
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.39

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren